آیین نامه نگارش پایان نامه
تاریخ خبر : 1392/5/29
شرح خبر
زمان تحویل پروژه دروس عملی دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1392/2/6
شرح خبر
حضور در زمان حذف و اضافه دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1391/11/25
شرح خبر
جلسه توجیحی پروژه و کارآموزی دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1391/11/25
شرح خبر
زمان تحویل پروژه درس مباحث ویژه دانشگاه زند
تاریخ خبر : 1391/10/15
شرح خبر
جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی گروه عمران
طراحی الگوریتم مقسمی
اصول مهندسی اینترنت
پاورپونت آموزشی پایگاه داده
آیین نامه نگارش گزارش کارآموزی